Ohlédnutí za konferencí IDC Summit 2019

Prestižní konference věnující se tématu digitální transformace je za námi. Letos jsme byli součástí dění nejen jako partner akce, ale podíleli jsme se i na formulaci hlavních tezí díky Petru Mýtinovi. Mluvilo se převážně o technologiích a byznysu. Závěr konference pak byl ve znamení dobrých skutků.

Ústředním tématem letošního ročníku IDC Summitu byla digitální transformace (DX) a zejména hledání odpovědi, jak ji učinit „jednodušší.“ Zájem o konferenci rok od roku roste s tím, jak toto téma nabírá na důležitosti v každodenním fungování firem a jak se posiluje role CIO a CXO, kteří jsou za řešení technologických výzev zodpovědní. Z jejich řad se také rekrutovala převážná část účastníků tohoto IT fóra.

Každá firma je svým způsobem technologická

Technologie se prudce vyvíjí a jsou stále dokonalejší, pomáhají tak řešit čím dál komplexnější situace a problémy. Zároveň kladou vyšší nároky na informační systémy každé společnosti. V současném digitálním světě můžeme tedy směle každou firmu označit za technologickou bez ohledu na to, v jakém odvětví působí. Fenoménem dneška jsou rovněž data, jejichž množství neustále a exponenciálně roste.

Pouze v takovém případě se jejich hodnota uvolní. Data a datové analýzy jsou využitelné pro informovaná rozhodnutí a přímo ovlivňují změnu obchodních modelů společností. Proměňuje se také role CIO, kteří musí řešit rychlejší dynamiku byznysu, vyšší očekávání zákazníků a zaměstnanců i změnu jejich chování.

Vždy jde o individuální cestu konkrétní firmy

Vyvstává logická otázka: jak v tomto náročném světě obstát? Jeden účinný a univerzální recept na agilní transformaci společností bohužel neexistuje. Vždy jde o individuální cestu konkrétní firmy, která musí být založena nejen na jasné vizi a strategii využití inovativních technologií, ale musí zohledňovat také zaměstnance a firemní kulturu. Ta byla měla být v ideálním případě nastavena pro přijetí a podporu probíhající digitální transformace přímo managementem.

DX JE KOMPLEXNÍM PROCESEM A MĚLA BY SE TÝKAT CELÉ ORGANIZACE VČETNĚ JEJÍCH VNITŘNÍCH PROCESŮ. LEPŠÍ UŽIVATELSKÉ ZÁŽITKY BY MĚLY BÝT PŘÍSTUPNÉ NEJEN ZÁKAZNÍKŮM, ALE I SAMOTNÝM ZAMĚSTNANCŮM.

 

S digitalizací začínejte od zákaznické zkušenosti a inovací produktů a služeb

Letos jsme byli hlavním partnerem IDC Summitu a v rámci sekce Business: Závod k inovacím představil Petr Mýtina své pojetí digitální transformace v prezentaci nazvané „DX outside in.“ Zmínil mimo jiné, že s digitalizací je nejlepší začít od zákaznické zkušenosti a inovací produktů a služeb, tj. front-endu. Nicméně upozornil, že DX je komplexním procesem a měla by se týkat celé organizace včetně jejích vnitřních procesů.

Lepší uživatelské zážitky by měly být přístupné nejen zákazníkům, ale i samotným zaměstnancům. Petr doporučil i konkrétním kroky pro hladší postupu při digitální transformaci společností. Například budování vhodné IT struktury, resp. sjednocení front-end a back-end světů.

Nejen radit, ale i pomáhat

Na závěr summitu proběhla dražba obrazů namalovaných v průběhu konference samotnými účastníky. Náš příspěvek ve výši deset tisíc korun byl přidán k výtěžku dražby určené na pomoc mladým lidem z dětských domovů s omezenými možnostmi uplatnění.