Ness Digital Engineering je novým partnerem pro digitalizaci výroby ve společnosti Wikov Industry

Praha, 13. srpna 2019: Společnost Ness Digital Engineering, globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, a společnost Wikov Industry, tradiční český výrobce ozubených kol a převodovek, uzavřeli smlouvu o implementaci informačního systému ERP a systému pro řízení vývoje a životního cyklu výrobku PDM/PLM. Společnost Wikov Industry prostřednictvím technologie SAP, na které budou systémy postaveny, dosáhne úplné procesní integrace a digitalizace zakázkové výroby, od vývoje až po dodávku unikátních produktů do velkých investičních celků v energetice, těžkém průmyslu, hutnictví a dopravě.

„Rozhodnutí implementovat SAP S/4HANA ve spolupráci se společností Ness je významným krokem na cestě k plné digitalizaci našeho výrobního procesu,“ řekl Vladimír Truksa, finanční ředitel Wikov Industry. „Ness jsme si jako partnera pro tento projekt vybrali především z důvodu komplexnosti a inovativnosti navrhovaného řešení. Neopominutelným faktem byly i dlouholeté zkušenosti společnosti Ness jako poskytovatele informačních řešení pro výrobní sektor. Oceňujeme novou funkcionalitu systému SAP S/4HANA pokrývající celý životní cyklus výrobku, od vývoje a technické přípravy až po pokročilé plánování a řízení výroby,“ dodává Truksa.

Výběrové řízení na dodavatele systémů ERP a PDM/PLM pro Wikov probíhalo více než rok a konečnému rozhodnutí společnosti předcházela předimplementační analýza s následnou prezentací finalistů, kdy řešení S/4HANA bylo zvoleno jako nejvhodnější technologické řešení.

„Jedná se o unikátní projekt, který díky velkému množství dat, automatizaci a inovaci procesů propojuje životní cyklus výrobků napříč celou společností. Naši experti uplatní dlouholeté zkušenosti a hluboké znalosti výrobní problematiky právě při realizaci tohoto projektu, který je svým rozsahem u nás jedinečný, navíc pro tradičního českého výrobce, jehož produkty jsou žádané v celém světě,“ řekl Karol Kubeczka, ředitel divize Utility & Manufacturing Ness Digital Engineering.

Přípravné fáze projektu se právě rozběhly. Po plném nasazení modulů PDM/PLM – SAP Engineering Control Center, SAP Production Engineering and Operations pro technickou přípravu výroby a plně integrovaného pokročilého systému plánování SAP Production Planning and Detail Scheduling může Wikov Industry začít využívat všech výhod, které SAP S/4HANA pro výrobní proces přináší. Výsledkem bude výrazné zlepšení koordinace aktivit v různých činnostech podniku, zvýšení produktivity práce, vznik datové základny pro kvalitní manažerské rozhodování a snížení časové i materiální ztráty ve výrobním procesu.


O společnosti Ness Digital Engineering

Ness Digital Engineering navrhuje, vytváří a integruje digitální platformy a podnikový software. Propojuje interní procesy a systémy s digitálními produkty a službami pro zákazníky a pomáhá tak společnostem a organizacím identifikovat příležitosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodušeji a efektivněji, aby mohly plnit své cíle. Prostřednictvím systémových řešení, implementací standardních softwarových produktů i agilního vývoje na míru, datové analytiky a modernizace aplikačního portfolia propojuje heterogenní systémy do jednoho funkčního celku a vytváří individualizovaná řešení pro komplexní digitální transformaci.

Více informací: www.ness.czness.com.

O společnosti Wikov Industry

Wikov Industry je tradičním (výroba v Hronově byla zahájena v roce 1884, v Plzni v roce 1918) a největším výrobcem průmyslových převodovek a převodových zařízení v ČR, zároveň patří mezi přední světové výrobce průmyslových převodovek. Strojírenská skupina Wikov Industry se ve své současné podobě začala na trhu etablovat v roce 2002. V ČR mezi její firmy patří plzeňský Wikov Gear s.r.o. (výroba průmyslových převodovek, rychloběžných převodovek a ozubených kol), hronovský Wikov MGI a.s. (průmyslové převodovky, převodovky pro obnovitelné zdroje energie – větrné a přílivové elektrárny a dále pak pohony a převodovky pro kolejová vozidla), Wikov Sázavan s.r.o. (výroba částí strojů a strojírenských komponentů) a Detail CZ (výroba přesných dílců pro nákladní, stavební a zemědělskou techniku). Pro design a konstrukci planetových převodovek skupina využívá svoji společnost Orbital2. Německá firma Gmeinder Getriebe Gruppe, zabývající se výrobou a servisem převodovek pro kolejová vozidla se stala součástí skupiny Wikov v roce 2019. Téhož roku vznikl také závod Wikov – RS na montáž převodovek kolejových vozidel v ruském městě Tver, jakožto společný podnik Wikov Industry a ruského výrobce kolejových vozidel, společnosti PKTS. Celá skupina Wikov Industry v současnosti zaměstnává více jak 1000 lidí, její roční tržby se pohybují na úrovni 120 mil. USD. Celá skupina je dlouhodobě zisková.

Kontakt pro média:

NESS Czech s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4