7 tipů, jak najít správného Salesforce partnera

Pokud jste si vybrali Salesforce jako nejlepší CRM řešení pro vaši organizaci, je dalším logickým krokem nalezení Salesforce partnera nebo konzultanta, který bude vyhovovat všem vašim potřebám a firemní kultuře. Přinášíme sedm tipů, které vám při rozhodování mohou pomoci.

Volba Salesforce partnera by měla zohledňovat víc než jen to, kdo je momentálně k dispozici nebo kdo je nelevnější. Je to rozhodnutí, které byste měli řádně zvážit, protože špatná volba představuje nevýhodu vůči konkurenci, zatímco promyšlený výběr přinese významné benefity vám i vašim zákazníkům. Projděte si následující body, které vám pomohou vybrat si toho nejlepšího Salesforce partnera.

1. Metodika projektového managementu

Pochopení metodiky projektového managementu potenciálního partnera je klíčovým ukazatelem pravděpodobného úspěchu, proto neváhejte a pokládejte vašim budoucím konzultantům otázky týkající se jejich postupů. Pojďme si říct, že pro dodání práce existují dva typy smluv: založené na čase a materiálu, nebo založené na projektu.

V případě smlouvy o provozních službách založené na čase a materiálu je nutné se ujistit, že rozumíte transparentnosti procesu, např. jak je řešeno sledování problémů, hlášení vynaložených hodin nebo kontrolní hovory na ověření stavu práce. Smlouvy založené na projektech vyžadují sofistikovanější přístup pro to, jak zvládat počáteční fáze projektu, a transparentní metodologie vás ujistí o tom, že je daný partner pro vás vhodný.

Salesforce je unikátní ekosystém a vyžaduje projektového manažera s technologickými znalostmi tohoto ekosystému. Proto doporučuji spolupracovat s partnerem, u kterého je znalost Salesforce přítomna na všech úrovních. Diskutujte o tom, co se stane po dokončení projektu. Pokud se chcete pustit do skutečně hluboké implementace, musíte najít partnera, který je schopen řídit následnou podporu takového systému.

Dalším kritickým faktorem u potenciálního partnera je schopnost pracovat jako obchodní analytik a technologický specialista najednou. Ujistěte se, že je váš partner připraven zpochybnit to, co si myslíte, že chcete, a nabídnout vám promyšlené alternativy, aby vás přiměl ověřit si logiku vašich rozhodnutí.

Před zahájením projektu identifikujte a zainteresujte osoby, které znají obchodní procesy a systémy vašich oddělení. Zapojení konkrétních manažerů ve všech fázích realizace je klíčové. Vaši zaměstnanci by měli vědět, jaké výhody jim Salesforce přinese a měli by také rozumět tomu, proč se zavádějí jednotlivé prvky nového systému. Osvědčilo se zapojit zainteresované strany z každého oddělení tak, aby fungovaly jako tým.

2. Velikost firmy

Projekty jsou úspěšné, pokud je realizují ti správní lidé. Proto byste měli vědět, zda má váš partner v týmu dostatečný počet pracovníků s potřebnými dovednostmi a existuje zde tedy záruka, že dodání  proběhne včas.

Dejte si také pozor, abyste nezaplatili obrovské částky za implementaci Salesforce jenom proto, že je daná společnost renomovaná. Existuje celá řada malých a středně velkých společností, u nichž bude váš projekt nebo zákazník hlavní prioritou. Není moudré vyloučit společnosti jenom z důvodu jejich velikosti (malé nebo velké), ale nedovolte, aby velikost byla jediným kritériem výběru.

3. Certifikace Salesforce a technické možnosti

Platforma Salesforce zavedla certifikační program, který potvrzuje, zda partner má prokazatelné znalosti v Salesforce a nezbytné zkušenosti potřebné pro zvládnutí implementace. Můžete se tak ujistit, že ti, se kterými jednáte, skutečně mají aktuální znalosti týkající se nejnovějších poznatků ohledně Salesforce.

Existuje několik certifikací, které prokazují, že jsou odborné znalosti partnera rozděleny např. mezi administrátory, vývojáře, tvůrce aplikací, konzultanty nebo specialisty. Váš partner by měl mít minimálně certifikace pro administrátory, vývojáře, konzultanty nebo specialisty. Zbytek závisí na vašich konkrétních potřebách. Hledejte partnera, který má zaměstnance certifikované ve více oborech.

Jedním z mých oblíbených prvků Salesforce je point-and-click (deklarativní) vývoj. Poskytuje možnost vytvářet komplexní datové modely a automatizované obchodní procesy bez zapisování kódu. Přesto existují omezení toho, co je možné v Salesforce provést bez individuálního vývoje. Pokud předpokládáte, že vaše potřeby v rámci Salesforce porostou, vyberte si partnera, který má dostatečnou znalost a technické know-how, aby udržel tempo s rozvojem projektu a narůstající složitostí vašich požadavků.

Pokud jste velká společnost, je vhodné, aby váš Salesforce partner měl zkušenosti s velkými zákazníky, schopnost plynule, flexibilně reagovat a měl zkušenosti a odborné znalosti pro správu a řízení velkých projektů.

Následující otázky vám pomohou ohodnotit potenciálního prodejce (partnera):

  • Jaké úrovně konzultanta v Salesforce dosáhl (registrovaný, stříbrný, zlatý atd.)?
  • Kolik osob ze společnosti je certifikovaných? Které certifikace vlastní?
  • Je schopen pokrýt specializaci a technologické možnosti?
  • Má potenciální prodejce také pokročilé certifikace (např. Salesforce Certified Platform Developer II)?

4. Vize a hodnoty partnera

Ujistěte se, že vaše vize a hodnoty se shodují s vizemi a hodnotami partnera. Věřím, že skvělá obchodní partnerství pomáhají vybudovat především tyto sdílené hodnoty: transparentnost, kreativita a týmová práce. Dobrý partner je vždycky připraven poskytnout podporu a pomoc, když chcete rozšířit své služby; dokonce je schopen pomoci zvýšit prodeje, protože prodej řešení Salesforce by měl být týmovou snahou, která přináší prospěch všem zúčastněným stranám. Podstatné je také svému partnerovi věřit. Spolupráce a vztahy založené na důvěře jsou nejúčinnějšími faktory, které posunují procesy vpřed. Správný partner vám může pomoci uzavřít více obchodů a vybudovat pevnější, dlouhodobé vztahy se zákazníky.

5. Recenze a ohlasy klientů

Jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit úspěšný vývoj svého projektu, je prověřit dosavadní výsledky partnera. Nevěřte pouze jeho proklamacím, chtějte reference. Spokojený zákazník je vždycky rád poskytne. Vy jste expertem ve svém oboru a to, co potřebujete a hledáte, je partner, který dokáže přetransformovat vaše obchodní požadavky na funkční řešení. Čím více zkušeností partner v Salesforce má, tím diverzifikovanější je jeho klientské portfólio, a tím pádem disponuje většími zkušenosti, které může nabídnout při řešení vašich potřeb nebo potřeb vašich zákazníků. Zároveň toto umožňuje partnerovi vyvinout nejúčinnější, na míru šité řešení.

6. Kvalita versus cena

Vy a váš partner byste měli být tak řečeno ze stejné ligy. Neměli byste nikdy volit mezi kvalitou a cenou – zasloužíte si oboje. Ujistěte se, že váš potenciální partner chápe význam kvality. Ideálním případem je zdokumentovaný systém kvality práce a tým vyhrazený pro oblast kvality. Doporučuji, abyste pronikli hlouběji a požádali partnera, aby vám objasnil postupy vedoucí k zajištění vysoké kvality dodávky.

Zeptejte se potenciálního prodejce na následující:

  • Jak zvládá dodávky v prostředí s více prodejci?
  • Jak identifikuje možné odchylky od dohodnutého rozsahu, termínu a rozpočtu?
  • Jak vyhodnocuje kvalitu své dodávky?
  • Má vyhrazený tým k zajišťování kvality?
  • Má zavedenou metodiku zajišťování kvality?
  • Používá automatický přístup k zajišťování kvality?

Skutečně kvalitní partner může přidat dodatečnou hodnotu širší nabídkou, která doplní původní projekt. V našem centru zaměřeném na Salesforce kompetence víme, že existuje mnoho možností, jak zajistit dodatečnou hodnotu pro stávající i budoucí klienty, kteří používají Salesforce. Vytvořením více integračních bodů mezi digitálními platformami a díky rostoucímu seznamu produktů a řešení Salesforce jsme schopni rozšířit funkcionalitu a hodnotu těchto digitálních platforem. Služby rozšiřující platformu budou nadále kritickou součástí ekosystému Salesforce jak pro velké komplexní programy, tak pro konkrétní strategické rozšiřování funkcionality, a klientům pomohou naplno využívat jejich Salesforce řešení.

7. Získejte více znalostí

Pokud chcete být dobře informovaným zákazníkem, existuje mnoho volně dostupných zdrojů, které můžete prostudovat. Tisíce bezplatných demo videí jsou na webových stránkách Salesforce.com a Salesforce.org, najdete zde i různá fóra, blogy a white papers. Získejte povědomí o tom, co je možné.

Některé zdroje, které doporučuji navštívit:

Trailhead je nejoblíbenější bezplatný školicí zdroj s více než 150 jednotlivými moduly, které pokrývají přes 40 různých „tras“. Průvodce vás povede po trase a představí vám konkrétní funkce a prvky.

Dreamforce video kanál na YouTube. Najdete zde mnoho klíčových myšlenek z Dreamforce (výroční akce Salesforce). Jedná se o skvělou příležitost, jak se učit přímo od expertů, kteří se této události zúčastnili.

Salesforce Success Community je hlavní stránkou komunity Salesforce a místem, kde najdete mnoho zdrojů týkajících se pomoci a školení, odpovědi na různé dotazy atd.

Závěr

CRM, zejména tak rozsáhlé jako Salesforce, může pomoci nebo uškodit tomu, jak se vaše společnost spojuje se svými zákazníky a jak s nimi spolupracuje. Využijte dostupné zdroje a řiďte se těmito  pravidly při hledání kvalifikovaného konzultanta v Salesforce a nasměrujte svou firmu k úspěchu s partnerem, který dokáže fungovat jako nástavba vašeho týmu, realizovat vaše obchodní cíle a zajistit vám úspěch.

Neváhejte se obrátit na naše centrum zaměřené na Salesforce kompetence. Díky přístupu ke globální síti společnosti Ness jsme schopni dodat řešení maximálně přizpůsobená pro jednotlivé klienty, ať působí v jakékoliv zemi na světě. Specializujeme se na architekturu, zavádění, přizpůsobení a začlenění široké škály produktů Salesforce a umíme využít naše schopnosti v oblasti softwarového inženýrství a kompletní portfolio Salesforce k podpoře obchodních potřeb našich klientů. Více informací naleznete zde.