Prepaid Billing

Integrace systému zpoplatňování telekomunikačních služeb pro zákazníky s předplaceným kreditem

Systém schvaluje/autorizuje každý požadavek na službu (spojení hovoru, odeslání SMS/MMS zprávy, datový přenos apod.) a cenu za tuto službu odečítá zákazníkovi z jeho kreditu. To vše probíhá v reálném čase. Řešení spravuje předplacené účty a účtuje předplacené mobilní služby pro zákazníky O2 Czech Republic, O2 Slovensko a pro zákazníky virtuálních operátorů (MVNO) v síti O2 v ČR i na Slovensku.

Společnost Ness projekt úspěšně realizovala v roce 2015 a od té doby poskytuje podporu řešení a dále ho podle požadavků zákazníka rozvíjí.

 • Zákazník měl oblast pokrytou řešením, které bylo již zastaralé.
 • Samostatné systémy zahrnovaly oblast call control (NOKIA IN – starší systém, kterému skončila podpora dodavatele) a prepaid billing (SICAP – zákaznický systém).
 • Implementace každého nového obchodního produktu/služby byla komplikovaná a nákladná, a také narážela na funkční omezení stávajících systémů.
 • Provoz celého systému byl zbytečně nákladný.
 • Nahradit zastaralé systémy moderním centralizovaným řešením
 • Zajistit efektivní rating a charging všech služeb v reálném čase
 • Snížit náklady na provoz i další rozvoj systému
 • Zajistit podporu pro kritické systémy
 • Mít otevřené prostředí pro vývoj a integraci dalších aplikací (limity spotřeby, call barring, VPN, apod.)

Konvergované řešení pro oceňování a účtování (rating and charging) telekomunikačních služeb, správa předplacených zákaznických účtů (balance management)
Multitenant řešení pro virtuální operátory (MVNO), oddělená prostředí pro samostatnou konfiguraci služeb/vlastností pro jednotlivé MVNO
Podpora všech typů komunikačních služeb (hlasové služby, SMS/MMS, data, prémiové služby, balíčky (bundles), účtování v reálném čase i offline
Komplexní systém notifikací pro nastalé či blížící se změny stavu, vypršení časových termínů a překročení prahových hodnot
Jednoduchá konfigurovatelnost, variabilnost a otevřenost pro další rozvoj
Bohaté možnosti konfigurace produktového portfolia
Událostmi řízený systém notifikací a pre-notifikací navázaný na komunikaci se zákazníkem – lepší zákaznická zkušenost
Nižší náklady a kratší doba implementace („Time to Market“) pro nové nabídky a produkty
Lokální podpora pro implementované řešení

 • Nahrazení tří starších systémů jednotným řešením
 • Snížení provozních/supportních nákladů
 • Srovnání SLA nového a starého řešení
 • Time to market – náklady a rychlost implementace
 • Nárůst počtu nových produktů o 50 % za dva roky díky nové funkcionalitě a efektivní konfigurovatelnosti systému

„Naším cílem bylo získat řešení, které by nám umožnilo podstatně urychlit proces zavádění nových telekomunikačních produktů a služeb v souvislosti se změnami v systému účtování.
Zároveň jsme docílili výrazného snížení provozních nákladů a minimalizace chyb v účtování služeb a případných reklamací.“

Michal Dvořák, ředitel divize IT & Operations, O2 Czech Republic a.s.


Zajímá vás více informací? Kontaktujte nás na nesscz@ness.com