Big Data: předpovědi pro rok 2021

Zatímco rok 2020 byl výzvou pro mnohá odvětví, technologický průmysl zaznamenal mnoho pohybů vpřed. V tomto roce můžeme očekávat velké změny týkající se dat, způsobu jejich zpracovávání, ukládání a zacházení s nimi. Při nedávné spolupráci Ness Digital Engineering s agenturou insideBIGDATA poskytl Scott Schlesinger, vedoucí koompetence „Global Data Analytics“, své postřehy ohledně toho, na co se s velkou pravděpodobností můžeme těšit v roce 2021.

Rozšířená analýza a Self-Service

Vzhledem k distribuované pracovní síle a touze po informacích bude stále větší poptávka po rozšířené analytice a samoobslužném přístupu. V reakci na to bude tradiční analytika stále více „narušována“ umělou inteligencí (AI). Nárůst distribuované pracovní síly vytvoří větší poptávku po rozšířené analytice, kde bude jednotlivý uživatel veden procesem vytváření dotazů ohledně nakládání se svými daty. Dotazů, na které bude chtít získávat okamžité odpovědi.

Sbližování analytiky a AI

Předpovídáme sblížení analytiky a AI ve dvou oblastech – na úrovni infrastruktury a na úrovni analytiků. Lidé si začínají uvědomovat, že skrze různé nástroje poskytují data pro analytické stroje, a vytvářejí tak rozmanitý materiál pro strojové učení (ML). Namísto dvou zcela samostatných množin vidíme potenciálně jejich sblížení do infrastruktury, která bude snázeji udržována a zároveň zajistíí použití stejných dat k napájení obou strojů. Druhé sblížení by se mohlo týkat „hladu“ po informacích a překlenutí mezer při zodpovídání otázek s využití dat. Tradiční analytika začne být narušována AI. Na platformách (např. Tableau, Power BI a další) začnou převyšovat roboti a virtuální asistenti schopni konverzace. Tento tlak by mohl urychlit vývoj samoobslužného přístupu.

Chcete-li se dozvědět více o tom, co rok 2021 skrývá pro datový průmysl, přečtěte si celý článek o předpovědích zde.