Vývoj výrobku v ECTR v SAP S/4HANA

V tomto příspěvku navazujeme na blog „Od modelu k výrobku“ a budeme se blíže věnovat modulu ECTR (Engineering Control Center).

Modul ECTR slouží k propojení konstrukčních (CAD) programů jako jsou SOLIDWORKS, Solid Edge, AutoCAD, Inventor, CATIA V5, Creo nebo NX se SAPem.

Propojení je velmi intuitivní pomocí ikon a voleb ve výběrových seznamech.

Konstruktér v ECTR pracuje se stromovou strukturou adresářů, do kterých se jako vnořená úroveň vkládají dokumentové informační záznamy. Nejnižší úroveň tvoří vlastnosti dokumentového informačního záznamu jako např. připojené originály či propojené objekty.

Konstruktér při vytváření nového modelu vytvoří nový adresář nebo otevře již existující adresář. Logiku adresářů určuje vedoucí konstrukce podle stylu práce konstrukčního oddělení, struktury a charakteru výrobků.

V adresáři konstruktér vytvoří nový prázdný dokumentový informační záznam nebo zkopíruje dokumentový informační záznam podobného výrobku a provede nutné změny. Novou verzi již uvolněného dokumentového informačního záznamu vytvoří konstruktér pomocí volby „Vytvořit novou verzi“.

Přímo z nového dokumentového informačního záznamu konstruktér kliknutím na volbu „Otevřít originál pro editaci“ otevře konstrukční program, ve kterém nový model vytvoří. Při tvorbě nového modelu lze používat všechny funkce konstrukčního programu jako například kopírování.

Když je model hotový, tak ho konstruktér kliknutím na ikonu „Uložit a zobrazit“ uloží do DMS (Document Management System) v SAPu do dokumentového informačního záznamu, z kterého konstrukční program spustil. Pokud konstruktér konstrukční program nespustil z ECTR, tak dodatečně vybere dokumentový informační záznam, kam se má dokument uložit.

Dokumentový informační záznam slouží jako identifikační složka. Při ukládání modelu lze do parametrů dokumentového informačního záznamu přenést vybrané parametry z modelu, což rozšíří možnosti vyhledávání v dokumentových informačních záznamech v SAPu.

Po dokončení modelu konstruktér v ECTR u nových výrobků vygeneruje pomocí volby „Vytvořit materiál“ nové kmenové záznamy materiálu. Kmenový záznam materiálu v SAPu je objekt, který obsahuje popis materiálu (suroviny, polotovaru, výrobku…), jeho cenu, způsob nákupu, výroby, plánování, prodeje, skladování atd. Pokud konstruktér vytvořil model k již existujícímu kmenovému záznamu materiálu, tak tento kmenový záznam materiálu připojí k dokumentovému informačnímu záznamu, ke kterému je model připojený.

Konstruktér může vytvářet konstrukční díl (např. distanční kroužek) nebo celou sestavu (např. převodovku). Model představující sestavu musí mít v ECTR připojené dokumentové informační záznamy jednotlivých dílů. Kusovník pro sestavu pak konstruktér vygeneruje pomocí pracovního okna „Sestavy“. Konstruktér se rozhodne, zda vytvoří výrobní kusovník pro modul PP, verzovaný konstrukční kusovník pro modul PEO nebo verzovaný výrobní kusovník pro modul PEO. Modul ECTR nabízí tyto 3 možnosti, aby bylo možné zvolit variantu, která nejvíce odpovídá charakteru výroby konkrétní firmy. Vytvořený kusovník lze následně zobrazit v pracovním okně „Kusovník“.

Dokumentový informační záznam umožňuje sledovat revize dokumentu, předávat rozpracovaný dokument mezi uživateli a schvalovat jeho verze do výroby pomocí statusů. V závěrečné fázi schvalování modelu se k dokumentovému informačnímu záznamu může připojit také výkres (ve formátu PDF, JPG…).

Dokumentové informační záznamy, kmenové záznamy materiálu i kusovníky jsou vytvářeny a ukládány přímo v SAPu a jsou dostupné i z jiných modulů SAPu. Kmenový záznam materiálu vygenerovaný z modulu ECTR (např. nakupovaný distanční kroužek) může v modulu MM otevřít nákupčí a doplnit cenu a dodací lhůtu. Technolog může v modulu PEO Engineering otevřít kusovník, aniž by musel používat modul ECTR. Technolog připojí v modulu PEO Engineering k verzovanému pracovnímu postupu dokumentový informační záznam obsahují propojení na model a výkres a dělník ve výrobě si pak v modulu PEO Operations může zobrazit výkres v PDF nebo model v 3D prohlížeči.

SAP S/4HANA je komplexní systém s těsně propojenými moduly, který usnadňuje přístup k informacím z různých míst firmy. Přístup k informacím je omezen pouze přiděleným oprávněním.

 

Ivona Berková
Experinced SAP Consultant

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ivo Procházka, Sales Manager
ivo.prochazka@ness.com, +420 774 655 079

Ivona Berková, Consultant
ivona.berkova@ness.com, +420 702 268 092