Konference DTM kráčí do finále – s ISTEM budete připraveni

Ness ve spolupráci se společností Hexagon uspořádal dne 8. 4. v pořadí již 3. webinář k významnému projektu Digitální Technická Mapa, tentokrát s názvem:

DTM kráčí do finále – s ISTEM budete připraveni!

Jednotlivá prezentovaná témata se věnovala např. sběru a správě geodetických dat, celkové koncepci a novinkám ve vývoji informačního systému technické mapy ISTEM a jeho datovému modelu či strategii budování IS DTM.

Webináře se zúčastnilo více než 60 zástupců z Krajských úřadů, Správy železnic, ŘSD, ČUZK a dalších. Přestože toto setkání muselo být organizováno jako on-line meeting, účastníci si tuto formu velmi pochvalovali a aktivně se zapojovali do diskuze.