Důvody pro IT outsourcing se mění, zájem o něj mají i menší společnosti

Praha, 1. prosince 2021: Zájem o outsourcing v oblasti IT díky zrychlující digitalizaci, širšímu využití podnikových aplikací a rozšířenější práci z domova roste. Ve stále větší míře se uplatňuje mezi velkými i menšími společnostmi z řady oborů – od telekomunikací a financí až po e-commerce a výrobu. Nejčastěji firmy poptávají outsourcing IT podpory, správy infrastruktury a provozu podnikových aplikací. Hlavním důvodem pro outsourcing je přitom nedostatek IT expertů na českém trhu. Vyplývá to z dat významného českého systémového integrátora a poskytovatele IT outsourcingu, společnosti Ness Czech. V následující letech se dá očekávat další významný růst a pozornost bude věnovaná zejména kybernetické bezpečnosti a práci s daty.

Na pracovním trhu panuje setrvalý nedostatek IT expertů, zejména odborníků na kybernetickou bezpečnost a vývojářů. Dle odhadů personální agentury Grafton Recruitment v současné době chybí až 50 tisíc odborníků na IT, což akcelerovalo růst jejich mezd. Firmy mimo IT obor obvykle nedokážou konkurovat nabídkám IT firem, které často nabízejí vyšší mzdu, lepší benefity, a především zajímavější a různorodější pracovní náplň; každodenní kontakt s nejmodernějšími technologiemi hraje při rozhodování o pracovní nabídce velkou roli. Právě nedostatek lidských zdrojů se stává nejdůležitějším důvodem, proč firmy dnes uvažují o outsourcingu dílčích částí svého IT.

„Důvody pro outsourcing IT se v čase mění. Zpočátku to byly náklady, co firmy tlačilo k outsourcingu, pak zase nastavení procesů a jednodušší přístup k know-how. Nyní se motivátorem stává nedostatek lidských zdrojů na trhu práce,“ přibližuje Jiří Zouhar, Segment Delivery Manager ve společnosti Ness Czech. Získání přístupu ke specifickým znalostem a technologiím spolu s nahrazením chybějících lidských zdrojů je dle něj dnes dokonce důležitějším argumentem než dříve uváděné důvody pro outsourcing jako snížení a zprůhlednění nákladů, jejich předvídatelnost, či zjednodušení organizační struktury a přenesení rizik spojených s provozem outsourcovaných oblastí na externího dodavatele.

Český statistický úřad uvádí, že průměrná mzda v IT činila v roce 2020 bezmála 62 tisíc korun hrubého a byla o 23 tisíc korun vyšší než průměrná mzda všech zaměstnanců v Česku. Manažeři, inženýři a specialisté pobírali v průměru 73 645 Kč, technici, mechanici a servisní pracovníci v ICT pak 45 552 Kč. „Pro firmy mimo technologický sektor představuje nábor nedostatkových IT odborníků značnou finanční zátěž a situací na pracovním trhu i výší mezd bývají často překvapeny. I to je potom přivádí k myšlence IT outsourcingu,“ popisuje Jiří Zouhar.

„IT společnosti, které poskytují outsourcingové služby, většinou disponují určitou rezervou ve svých kapacitách a bývá pro ně i menší problém v případě potřeby nalézt na trhu práce další specialisty. Toho mohou firmy využít a outsourcovat oblasti, kde je nedostatek specialistů trápí nejvíce,“ říká Jiří Zouhar, a dodává: „Navíc v tomto případě není problém řešit požadavky průběžně a dynamicky měnit množství lidí pracujících na projektu podle okamžitých potřeb zákazníka – na rozdíl od konstantního počtu vlastních zaměstnanců.“

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering

Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz