Ness Czech rozvíjí Informační systém Katastru nemovitostí

K přihlášení je možné použít eObčanku i BankID, zvýšila se bezpečnost a modernizoval vzhled

Praha, 13. ledna 2022: Nové řešení pro přihlašování ke službám Katastru nemovitostí pro Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) vytvořila společnost Ness Czech, přední český systémový integrátor. Nová aplikace Přihlašovací portál ČÚZK zastřešuje přihlašování uživatelů a v souladu se strategií eGovernmentu umožňuje ověřit identitu uživatele pomocí externí autority NIA (Národní identitní autorita) v rámci architektury eGovernmentu ČR. ČÚZK je mezi českými úřady v tomto směru průkopníkem a napojení na NIA přinesl jako jeden z prvních.

Český úřad zeměměřický a katastrální v minulosti umožňoval přístup k externím službám buď anonymním uživatelům, nebo uživatelům registrovaným přímo v IS ČÚZK. Historicky úřad pro registraci a správu externích uživatelů provozoval dva systémy, z hlediska technologií i procesů zcela oddělené.

„Zadavatel požadoval sjednocení autentizačních a autorizačních procesů a v souladu se strategií eGovernmentu přístup i s pomocí externí autority NIA. Uživatelé se díky tomu mohou přihlašovat několika způsoby, včetně využití portálu Identita občana, který nabízí širokou škálu autentizačních prostředků, jako jsou Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, eObčanka, Bankovní identita, mojeID a další,“ říká Martin Silvička, Vice President pro CEE ve společnosti Ness Czech, která na vytvoření a rozvoji ISKN pracuje již přes 20 let, přičemž na současném projektu se na straně dodavatele podílí více než dvě desítky lidí.

Nově se tedy uživatelé již nemusí registrovat v systémech ČÚZK a služby katastru nemovitostí mohou využívat na základě přihlášení do svého účtu v portálu Identita občana. Přístup přitom získají i k těm informacím a službám, které byly dosud anonymním uživatelům částečně či zcela nedostupné. Především jde o dálkový přístup a nahlížení do Katastru nemovitostí a návrhy na vklad. Přes Identitu občana je také možné zřídit Službu sledování změn (SSZ), která uživatele automaticky informuje prostřednictvím datové schránky, e-mailu či SMS, pokud u sledované nemovitosti dojde ke změně záznamů v katastru. Součástí strategie ČÚZK je publikovat své výstupy více externě, nicméně v souladu s GDPR.

Nové řešení přineslo také zvýšení bezpečnosti přihlašování díky zajištění vyšší dostupnosti, výkonu, robustnosti a nezávislosti aplikace Přihlašovací portál ČÚZK na ostatních systémech ČÚZK. Podstatnou novinkou z hlediska bezpečnosti je také zavedení možnosti dvoufaktorové autentizace uživatelských účtů evidovaných v ČÚZK, buď prostřednictvím jednorázového SMS kódu nebo ještě bezpečnější metody užití jednorázového kódu generovaného autentizační mobilní aplikací.

Na základě reálných zkušeností z provozu byly optimalizovány procesy Přihlašovacího portálu zejména s ohledem na zajištění provozu a administrace řešení. Byly zpřístupněny další výstupy uživatelům externích služeb ČÚZK a objednávkový systém byl modernizován z pohledu přístupnosti plně responzivního designu. Moderní vzhled a chování webových aplikací doplňuje podpora moderních prohlížečů a soulad s pravidly přístupnosti dle normy WAI-ARIA.

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering

Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz