Vyjádření k situaci na Ukrajině

Vzhledem k mimořádné situaci na Ukrajině i společnost Ness Czech přijala sérii rozhodnutí a opatření.

Obchodní aktivity

Dne 25. 2. 2022 jsme ukončili veškeré obchodní aktivity se Sberbank CZ, včetně účasti ve výběrových řízeních.

Pomoc zaměstnancům

Jsme v kontaktu s našimi ukrajinskými zaměstnanci, kterým jsme nabídli pomoc a se kterými nyní individuálně řešíme jejich osobní situaci.

Zároveň ověřujeme situaci našich ruských zaměstnanců z hlediska pracovních víz a dalších překážek, které mohou v důsledku stávající situace vznikat.

Pomoc Ukrajině

Ness Czech Ukrajině a jejich obyvatelům již pomáhá:

Nadační fond Pelecanus, zřízený jednatelem NESS Jiřím Matznerem, sbírá finanční pomoc a jedná o zajištění ubytování až pro 500 ukrajinských uprchlíků.

Na pomoc Ukrajině přispěje také NESS, právě probíhá interní finanční sbírka.

NESS daruje 100 ks powerbank rodinám, které s vybitými telefony překračují hranice a nemají se jak spojit se svými blízkými.

Management Ness Czech přispěl finančně a poskytl uprchlíkům ubytování ve svých soukromých obydlích.

Zapojili jsme se do globálního týmu Ness Digital Engineering, který monitoruje celou situaci a připravuje pomoc.