Konzultanti Ness Czech ve zdravotnické skupině EUC provedli expertní posouzení stavu Business Intelligence

Praha, 10. srpna 2022: Expertní posouzení stavu datového skladu, reportingu a celého Business Intelligence řešení provedli konzultanti systémového integrátora Ness Czech ve zdravotnické skupině EUC, která je největším poskytovatelem zdravotní péče pro zaměstnavatele a mimo jiné provozuje i největší síť ambulantních klinik v ČR.Tým odborníků se v rámci služby Ness 360 BI Check zaměřil na čtyři oblasti klíčové pro Business Intelligence (BI): Správu a řízení dat (Governance), Architekturu a infrastrukturu, Procesy a životní cyklus požadavků a Lidské zdroje. Tyto oblasti BI řešení byly ohodnoceny úrovní své vyspělosti. Důležitou součástí výstupu byla identifikace operačních rizik, přičemž u těch s kritickým dopadem na budoucí rozvoj konzultanti Ness Czech současně navrhli kroky potřebné k jejich mitigaci. Dále byla identifikována potřeba vytvoření datové strategie a navrženo její směrování, či byl zmíněn potenciál nasazení AI (Artificial Intelligence) a ML (Machine Learning) a jejich možný přínos pro fungování skupiny EUC.Výstupem vznikl komplexní dokument nezávislého expertního posouzení Business Intelligence pro skupinu EUC, který obsahoval zhodnocení rozvoje BI řešení na pětiúrovňové škále společně s doporučeními, kam by bylo vhodné jednotlivé oblasti posunout a jaké kroky jsou pro posun potřeba vykonat. Expertíza navíc obsahovala seznam identifikovaných operačních rizik i s mírou jejich závažnosti a seznam doporučení na rozvoj celkového řešení, včetně označených „quick wins“. „Celá tato aktivita byla provedena za intenzivní práce dvou Ness Czech konzultantů a dokončena během 6 týdnů. Vstupní informace jsme získávali kombinací studia dokumentace, provedením série workshopů i samotným nahlédnutím do kódu,“ přibližuje Michal Řehák, ředitel Data & Analytics kompetence ve společnosti Ness Czech.„Expertní audit Ness 360 BI Check je součástí modernizace BI technologií a optimalizace příslušných procesů. Možnosti Business Intelligence chceme více využít nejen v oblasti financí, ale také pro rozvoj nových služeb a vylepšení těch stávajících,“ popisuje Milan Zapletal, finanční ředitel ve skupině EUC.I ve zdravotnictví je stěžejní funkcí Business Intelligence podpora obchodních aktivit, reportingu a finančních analýz. Propojení dat a jejich analýza s pomocí BI může podle Michala Řeháka pomoci ve farmacii a zdravotnictví s rozvojem prodejů v lékárnách a v e-shopu, včetně cílených nabídek a doporučování relevantních produktů: „S pomocí mobilní aplikace je navíc možné zlepšit zákaznickou zkušenost pacientů, usnadnit jim objednávání do ordinace, komunikaci s personálem a umožnit jejich adresné oslovování s nabídkami služeb a produktů.“O skupině EUC
Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Ročně poskytne péči 1,3 milionu pacientů. Působí ve 25 zdravotnických zařízeních napříč Českou republikou. Více na www.euc.cz.O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering
Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz