Komplexní podpora a rozvoj řešení SAP ve střední a východní Evropě

Globální technologický lídr s rozsáhlou nabídkou řešení pro digitální průmysl řešil v CEE regionu podporu a údržbu SAP více než 10 let prostřednictvím offshoringu. Poskytovatelé z Asie sice nabízeli nižší sazby, ve výsledku však kvůli problémům s kvalitou služeb náklady na řešení problémů neúměrně rostly a konečné ceny převyšovaly očekávání.

Hlavními problémy spolupráce byla odtrženost poskytovatelů služeb od byznysu zákazníka, neochota chápat jeho potřeby a neschopnost plnit složitější zadání. I když realizace probíhala na základě jednoduchých úkolů, často docházelo ke vzájemnému nepochopení, a situaci komplikovala také značná vzdálenost, jazyková a kulturní bariéra i časový posun. Problémem byla také vysoká fluktuace na straně offshoringové firmy, nedostatečné kapacity a pomalé reakce. Lokální změny v oblastech HR a legislativních nařízení a předpisů nebyly řešeny vůbec. To vše vedlo k dlouhodobé nespokojenosti klíčových byznysových uživatelů na straně zákazníka, přičemž pandemie odhalila slabiny offshoringu v plné síle.

Zákazník, který působí po celém světě a má silnou pozici také v regionu střední a východní Evropy, se rozhodl pro místního poskytovatele, aby zvýšil úroveň technické podpory a zajistil potřebný rozvoj řešení SAP v požadované kvalitě.

Zákazníka oslovil Ness nejen kvalitou služeb, ale také tím, že uměl zajistit místní podporu ve všech požadovaných zemích, tedy v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajině, a měl vhled do místní problematiky. Ness všude nabídl stabilní místní tým s agilním a proaktivním přístupem konzultantů k rychlému odbavování změn. Výhodou bylo stejné kulturní zázemí a komunikace v místních jazycích bez časového posunu.

Experti Nessu hned na začátku spolupráce pomohli stabilizovat procesy a odbavování incidentů, zredukovali seznam téměř 600 nevyřešených požadavků po předchozím offshoringovém poskytovateli služeb, začali řešit lokální potřeby v oblastech HR a legislativy i komplexní změnové požadavky jednotlivých výrobních závodů. Protože týmy Ness i zákazníka byly ve stejné zemi, odpadla jazyková, kulturní i geografická bariéra a spolupráce byla mnohem efektivnější.

Kromě řešení incidentů a standardních změn Ness poskytl také dodatečné vývojové kapacity, které doplnily interní vývojový tým SAP. Šlo například o projekt rozšíření aplikace v SAP Fiori pro řízení projektů ve výrobě.


Zajímá vás více informací? Kontaktujte nás na nesscz@ness.com