Hladký přechod na nový účetní systém v investiční bance

Významná investiční banka v České republice prováděla přechod na nový hlavní účetní systém, kterým bylo ERP řešení Axapta společnosti Microsoft.  Mezi původními účetními systémy existovaly složité datové toky, což ovlivnilo průběh a trvání migrace účetnictví do nového řešení.

Zpočátku byl přechod na nové řešení naplánován jako změna typu „velkého třesku“, ale komplexita migrace jednotlivých zdrojových systémů a účetních oblastí tento přístup znemožnila. Nakonec byla migrace rozdělena na dvě etapy. V první bylo přeneseno provozní účetnictví a o rok později proběhla migrace finančního účetnictví.  Datum plného přechodu na nový účetní systém klient několikrát v průběhu tří let odložil.

Úlohou Ness bylo integrovat nový zdrojový systém a zapracovat změny prováděné v původních zdrojových systémech do datového skladu, který měl dokonce v mezidobí obou etap pracovat jak s hlavní knihou z dosavadního účetní evidence, tak i s hlavní účetní knihou z nového systému. Změny prováděné v průběhu několika let nesměly narušit provoz služeb poskytovaných datovým skladem.

Vzhledem k možným změnám data přechodu na nový účetní systém, se konzultanti Ness rozhodli přistoupit k řešení změn v datovém skladu velmi zajímavým způsobem. Navrhli sadu migračních parametrů, vycházejících z plánovaného data migrace a datového portfolia (provozní/finanční účetnictví). Parametry určovaly, jaký zdroj účtů hlavní účetní knihy bude použit v transformacích datového skladu, a ze kterého zdrojového systému je bude potřeba načíst.

Všechny transformace dat závislé na hlavní účetní knize byly navíc upraveny tak, aby uměly použít jak starou, tak i novou hlavní účetní knihu podle nastavení migračních parametrů. Uvedený přístup byl klíčový pro testování změn: přepínání migračních parametrů umožnilo transformovat data podle staré/nové hlavní účetní knihy dle potřeby.

Zvolené řešení bylo možné zejména díky tomu, že datový sklad byl navržen a obsluhován pomocí produktu Ness BI Factory, který zajistil rychlý a efektivní vývoj změn. Modul Data Quality Guard pomohl odhalit desítky chyb, které Ness nahlásil zákazníkovi k opravě v primárních systémech, čímž významně pomohl k úspěšnému přechodu banky na nový účetní systém.

Tým Ness zajistil úspěšné zapracování všech změn ve zdrojových systémech do datového skladu, a to bez jakéhokoliv narušení poskytovaní jeho služeb.

Denní i zpětně účtované zůstatky klientských kontraktů byly vypočteny správně v průběhu všech fází migrace. Jako zdroj účetních dat byla použita vždy hlavní kniha (případně knihy) poplatná dané fázi migrace.

Finální přechod datového skladu na nové řešení byl proveden konečnou změnou migračních parametrů na produkčním prostředí. Datový sklad začal naplno používat novou hlavní knihu bez významných potíží.


Zajímá vás více informací? Kontaktujte nás na nesscz@ness.com