Ness zajistí podporu a rozvoj informačních systémů ČÚZK

Praha, 26. února 2024: Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) si pro rozvoj a podporu tří informačních systémů do roku 2027 vybral Ness Czech. Jedná se o informační systém RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), ISÚI (Informační systém územní identifikace) a VDP (Veřejný dálkový přístup).

RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů veřejné správy. Je veřejným seznamem, obsahuje referenční (tzn. závazné) údaje územní identifikace, nevede žádné osobní údaje a je jedinečným zdrojem adres nejen pro veřejnou správu. Obsahuje také údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách a účelových územních prvcích. Měsíčně vyřídí v průměru více než 5 milionů požadavků. ISÚI je agendovým informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím jsou editovány údaje vedené v RÚIAN. VDP umožňuje nahlížet a získávat data základního registru RÚIAN a také některá data editačních agendových systémů ISÚI a ISKN. Data prostřednictvím VDP jsou poskytována zdarma a bez registrace, poskytovaná data mají informativní charakter. Referenční data jsou dostupná pouze přes Informační systém základních registrů.

Začátek spolupráce Nessu a ČÚZK se datuje již od roku 2009, kdy Ness zvítězil ve veřejné zakázce na implementaci řešení RÚIAN. Od roku 2014 Ness zajišťoval služby rozvoje a provozní podpory. „ČÚZK patří mezi naše dlouholeté partnery a jsme rádi, že náš zkušený tým může pokračovat v rozvoji projektů, u nichž jsme stáli od prvopočátku.,“ říká Vítězslav Mačuda, obchodní zástupce ze společnosti Ness Czech.

Rozvoj všech tří informačních systémů se zaměří především na jejich obsah a kvalitu. „Půjde zejména o zapracování požadavků vyplývajících ze změn právních předpisů, přizpůsobování RÚIAN, ISÚI i VDP obecnému vývoji v oblasti ISVS, požadavků kybernetické bezpečnosti, rozšiřování o nové funkcionality a zkvalitňování služeb pro interní i externí uživatele,“ popisuje Vladimíra Žufanová, ředitelka odboru informatiky ČÚZK. Důležitým tématem bude také zavádění nových účelových územních prvků, jako jsou bonitované půdně-ekologické jednotky, prvky ochrany přírody a krajiny, školské obvody, senátní volební obvody nebo prvky památkové a lázeňské ochrany.

„Ness je dlouholetým a spolehlivým partnerem ČÚZK, nicméně oboustranná spokojená a úspěšná spolupráce není samozřejmostí a je potřeba o ni neustále pečovat. Jsem rád, že si to v Ness uvědomují a budou se nadále věnovat požadavkům ČÚZK s nejvyšší možnou péčí, proaktivním přístupem a dostatečnou kapacitou. Jen tak je možné pokračovat v dalším budování, rozvíjení a poskytování kvalitních služeb resortem ČÚZK,“ říká Radek Chromý, místopředseda ČÚZK.

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering
Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Czech má pobočky v Praze, Brně a Ostravě, zaměstnává přes 260 lidí a její roční obrat činí přes 835 milionů korun.

Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií. NDE působí v Severní Americe, Evropě, na Blízkém východě a v Asii. Zaměstnává přes 4 500 lidí a spravuje 11 inovačních center.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz