Adaptivní umělá inteligence se umí rychle učit. Využít ji lze v různých oborech.

Adaptivní umělá inteligence se začíná zřetelněji prosazovat také v průmyslové sféře. Nepracuje s pevně danými parametry, dokáže se dynamicky učit a analyzovat velké shluky dat v reálném čase, kde odhaluje vzory a trendy. Ve složitých situacích pak dokáže poskytnout pohled založený na datech, který by člověk jen těžko nabídl, říká Martin Silvička, ředitel společnosti Ness Czech, která se věnuje realizaci rozsáhlých IT projektů.

Co si představit pod pojmem adaptivní umělá inteligence?

Adaptivní umělá inteligence (AI) se dokáže učit a přizpůsobit jakémukoli novému prostředí. Vylepšování probíhá interakcí s uživateli a zadáváním nových sad dat. Využívá algoritmy strojového učení k analýze dat a vzorců chování a následně upravuje své reakce nebo doporučení. Dokáže také odhalit vzory a vztahy v datech a získat z nich vhledy, které mohou sloužit pro předpovědi budoucího vývoje.

Adaptivní AI může transformovat průmysl optimalizací procesů, pracovních postupů a zlepšením zákaznické zkušenosti s využitím algoritmů a dat. V průmyslu se s úspěchem využívá třeba při použití robotů a autonomních vozidel, kde může pomoci při manévrování v náročných podmínkách a překonávání překážek. Výroba jej upotřebí k monitorování výrobních procesů a k prediktivní údržbě.

Co může přinést adaptivní strojové učení průmyslovým podnikům?

Organizace mohou získat větší agilitu a schopnost rychleji reagovat, zlepšit rozhodovací schopnosti a odhalit trendy, které s pomocí manuální analýzy nebudou patrné. Adaptivní AI se umí rychle učit a přizpůsobovat se vstupním informacím v reálném čase. Strojové učení dokáže neustále zvyšovat efektivitu a přesnost bez jakýchkoli manuálních vstupů. Schopnost samoučení tak vytváří silný nástroj pro automatizaci a vylepšování procesů. Analýzou dat lze identifikovat vzory a anomálie a předvídat budoucí trendy. Společnosti tak mohou zvýšit produktivitu a dodávat inovativnější produkty.

Dá se adaptivní strojové učení využít také v jiných oborech?

Například ve financích se adaptivní strojové používá k odhalování podvodných transakcí a anomálií a k vytváření investičních doporučení. Ve zdravotnictví slouží k analýze údajů o pacientech a odhalování případných rizik onemocnění a personalizaci léčebných plánů. V elektronickém obchodě se používá k personalizaci doporučení a nabídek produktů a k optimalizaci cen a skladových zásob. V dopravě dokáže optimalizovat trasy a jízdní řády a zlepšovat bezpečnost vozidel. Ve školství je lze využít k personalizaci výuky a identifikaci oblastí, v nichž se studenti mohou zlepšit.

Jak umělá inteligence transformuje dnešní pracoviště?

Digitální asistenti a chatboti již dnes pomáhají organizacím řídit pracovní zátěž, poskytovat personalizovanou zákaznickou podporu nebo automatizovat opakující se úkoly. Analytika řízená AI poskytuje přehled o výkonnosti zaměstnanců a o tom, jak je lépe zapojit pro zvýšení produktivity. Pomáhá při najímání správných kandidátů a odstraňuje předsudky z náborového procesu. AI dokáže automatizovat i právní procesy, jako jsou revize smluv a analýza dokumentů. Podporuje optimalizaci dodavatelských řetězců a logistiku tím, že předpovídá požadavky zákazníků a vyhledává neefektivní procesy.

Změní se také pracovní náplň zaměstnanců?

Vliv AI bude spočívat především v automatizaci všedních úkolů zaměstnanců, které jim zabírají většinu produktivního času. To umožní zvýšení jejich produktivity, což povede k tomu, že zaměstnanci budou muset přejít na nové digitální kompetence, aby se přizpůsobili novému pracovnímu prostředí. Možná se budou muset přesunout do oblastí, kde jsou zapotřebí lidské kognitivní dovednosti a kde je menší pravděpodobnost zásahů umělé inteligence. Bude také třeba zajistit využívání AI odpovědným způsobem, který bude přínosem pro zaměstnance i organizaci.

Jaká podle vás bude budoucnost AI na pracovišti?

Ať už jde o komunikaci nebo spolupráci, umělá inteligence, cloud a internet věcí učiní pracovní prostor propojenějším a automatizovanějším. Se zvýšeným důrazem na vzdálenou práci a začleněním nových technologií můžeme očekávat rozvoj virtuální/rozšířené reality a digitálních asistentů.

Budoucnost AI na pracovišti má své výhody i nevýhody. Největší výhodou je, že AI může automatizovat všední úkoly, zatímco pracovník bude řídit strategičtější úkoly. Klíčovou nevýhodou je manipulace s ochranou osobních údajů a zabezpečení, které patří mezi její vážné nedostatky. AI je třeba vybírat zodpovědně a organizace musí také převzít odpovědnost za její etické využívání.


Článek vyšel v časopisu Reflex.