PriceTag – Nový pricing a rating systém

Systém pro individuální naceňování palivových transakcí společnosti Eurowag

Systémový integrátor NESS Czech vyvinul pro společnost Eurowag unikátní
systém pro individuální tvorbu cen pohonných hmot a rating transakcí, který
využívají čerpací stanice pro transportní a logistické firmy v Evropě a Asii. Systém v reálném čase procesuje miliardy cen v různých měnách a umožňuje pružně zavádět nové služby a obchodní modely. Projekt probíhal v letech 2019 až 2021 a trval 17 měsíců. Na realizaci se podílelo 30 IT odborníků ze společnosti Ness.

Zákazník měl tuto oblast pokrytou více než 10 let starým řešením, které již nedokázalo plnit požadované funkce rychle rostoucí mezinárodní společnosti. Systém narážel především na své výkonnostní limity, uživatelský diskomfort a neflexibilitu zavádění nových služeb a obchodních modelů společnosti.
Obchodní zástupci společnosti nemohli efektivně nastavovat správnou cenotvorbu pro stále rostoucí portfolio zákazníků i služeb. Neoptimální nastavení cenotvorby ztěžovalo plnění obchodních cílů. Technická omezení řešení se stala překážkou pro naplňování inovací a dlouhodobých obchodních vizí společnosti. Původní systémy například neumožňovaly vytvářet produktové bundly a konvergentní služby.

Technologické

 • Modernizace více než 10 let starého systému na nejnovější technologie provozované v cloudové infrastruktuře.
 • Výrazné zlepšení rychlosti a uživatelské přívětivosti aplikace.

Obchodní

 • Umožnit efektivní hromadné i individuální nastavování cenotvorby pro jednotlivé klienty na konkrétních čerpacích stanicích.
 • Zvýšit flexibilitu systému pro zavádění nových služeb, modelů cenotvorby a produktových bundlů.
 • Zajistit automatickou hromadnou optimalizaci cenotvorby služeb.
 • Systém umožňuje nastavovat individuální ceny pro každého zákazníka a každou čerpací stanici, a tak obsluhovat až miliardy cen v reálném čase.
 • Zvolená architektura i technologie umožňují škálovat výkon systému, a tak se dynamicky přizpůsobit organickému i skokovému růstu společnosti.
 • Systém proaktivně uživateli před změnou cenotvorby zobrazuje simulaci finančních dopadů. Umožňuje tak lépe predikovat výnosy společnosti a naplňovat obchodní cíle jednotlivých uživatelů.
 • Systém umožňuje nastavovat schvalovací procesy změn cenotvorby podle aktuální obchodní hierarchie a finančních dopadů každé změny. Spolu s analytickými a reportovacími nástroji tak umožňuje odhalit nechtěné chyby, případně podvody v nastavování cenotvorby.
 • Systém automaticky generuje počáteční ceny zákazníka, a tím umožňuje rychlejší zakládání nových zákazníků, produktů i obchodních míst.
 • Více než 90 % koncových uživatelů si pochvaluje zlepšení použitelnosti systému a jeho uživatelského rozhraní, včetně možnosti nastavování cenotvorby na mobilních zařízeních.
 • Odezva systému se při hromadných změnách cenotvorby nad větším počtem zákazníků zlepšila z řádově desítek vteřin až minut na jednotky vteřin. Systém dokáže naceňovat desítky transakcí za vteřinu.
 • Optimalizace cenotvorby již v prvních měsících používání nové aplikace výrazně přispěla k plnění obchodních cílů.
 • Automatické kontroly cenotvorby snižují počty chyb zadávaných cen a následných reklamací koncových zákazníků.
 • Nový systém je připraven k rozšíření o další funkce, produkty a obchodní modely v řádu několika týdnů až měsíců.
Jak to vidí zákazník…

„Nové řešení pro cenotvorbu, které jsme v Eurowagu hledali, kladlo na dodavatele od počátku vysoké nároky. Společnost Ness nás jako jediná v průběhu výběrového řízení dokázala svou přípravou a týmem odborníků přesvědčit, že je schopna pro nás toto řešení, stavěné na zelené louce, dodat. A opravdu se tak stalo.
Jako zákazník bych chtěl především ocenit vysoce profesionální tým, který nám svými návrhy a flexibilitou vždy pomohl vyřešit složité oblasti nově budovaného řešení, zejména tedy v analytické fázi. V roli Product Ownera jsem měl vždy veškerý potřebný servis, abych se mohl rozhodovat v klíčových otázkách probíhající implementace.
Výsledkem je aplikace, která splňuje byznysová očekávání, disponuje potřebným výkonem, nabízí plně přizpůsobené uživatelské rozhraní a je připravena na rozšiřování o nové funkce a moduly. V neposlední řadě bych rád zdůraznil, že si velmi vážím důvěry, která mezi týmy Ness a Eurowag vznikla a bezpochyby byla klíčem k úspěšnému dodání projektu.“

Vladimír Šanda, Head of Pricing, Eurowag


Zajímá vás více informací? Kontaktujte nás na nesscz@ness.com