Inovativní workflow v Heineken Slovensko

Případová studie

28. 2. 2020 ǀ 5 minut

SPOLEČNOST HEINEKEN SLOVENSKO PODPORUJE PROCES DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE NAPŘÍKLAD ROZŠIŘOVÁNÍM FUNKCIONALIT SVÝCH LOKÁLNÍCH SYSTÉMŮ CRM. DÍKY TOMU VZNIKL NOVÝ INTERNÍ WORKFLOW “HFORMS” POSTAVENÝ NA TECHNOLOGII OD SPOLEČNOSTI NESS. VÝRAZNĚ ZJEDNODUŠIL A ZPŘEHLEDNIL CELÝ PROCES VYTVÁŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ŽÁDANEK, KTERÉ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ VYUŽÍVÁ PŘI SVÉ PRÁCI.

Inovativní workflow v Heineken Slovensko

Případová studie

28. 2. 2020 ǀ 5 minut

SPOLEČNOST HEINEKEN SLOVENSKO PODPORUJE PROCES DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE NAPŘÍKLAD ROZŠIŘOVÁNÍM FUNKCIONALIT SVÝCH LOKÁLNÍCH SYSTÉMŮ CRM. DÍKY TOMU VZNIKL NOVÝ INTERNÍ WORKFLOW “HFORMS” POSTAVENÝ NA TECHNOLOGII OD SPOLEČNOSTI NESS. VÝRAZNĚ ZJEDNODUŠIL A ZPŘEHLEDNIL CELÝ PROCES VYTVÁŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ŽÁDANEK, KTERÉ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ VYUŽÍVÁ PŘI SVÉ PRÁCI.

Výchozí situace

Obchodní zástupci Heineken Slovensko si původně pro provozy, o které se v rámci své obchodní činnosti starají (zejména oblast HORECA), vytvářeli různé žádanky v různých formátech. Například ve formě Excel souboru, e-mailu či dokonce v papírové formě. Předmětem žádanky je například požadavek na montáž nového výčepního zařízení, objednávka zboží při příležitosti pořádání speciální akce, požadavek na reklamní předměty atd. Původní způsob zpracování žádanek měl mnoho nevýhod – velká pracnost, vysoké riziko chybovosti, neefektivita. Obchodním zástupcům se také často stávalo, že delší dobu nevěděli, v jakém stavu je jejich žádanka a koho mají kontaktovat pro zjištění stavu. Univerzální formulář žádanky také nedokázal jednoduše informovat uživatele, která pole jsou povinná a která zbytečná pro jeho případ.

O společnosti Heineken Slovensko

Heineken Slovensko je více než 19 let lídrem na slovenském pivním trhu se stabilním tržním podílem na úrovni přibližně 40 %. Heineken Slovensko a.s. je součástí jedné z největších pivovarnických skupin na světě – Heineken N.V. Spolu se značkou Heineken, vlajkovou lodí portfolia společnosti Heineken na Slovensku prodává nejhodnotnější Slovenská pivní značku Zlatý Bažant, další silné slovenské značky Gambrinus a Kelt, regionální Martiner, jakož i některé známé zahraniční značky – Krušovice, Starobrno a Desperados.

Od roku 2015 se Heineken Slovensko stal výrobcem nejprodávanějšího cideru na světě, značky Strongbow, který vyrábí v pivovaru Hurbanovo a dodává na trhy střední a východní Evropy.

Řešení

Vedení společnosti Heineken Slovensko mělo zájem o zefektivnění výše zmíněných procesů. Oslovilo Ness s požadavkem o vytvoření řešení, která by zjednodušilo práci obchodním zástupcům, jejich manažerům, dispečerům distribučních skladů, pivním inspektorům, operátorům zásobování a dalším zaměstnancům.

Pro společnosti Heineken jsme navrhli nové řešení postavené na technologii Android aplikace (jelikož obchodní zástupci již disponují firemními Android tablety a používají firemní aplikace), e-mailového schvalovacího workflow, webového konfiguračního portálu a databáze MS SQL. V intenzivní kooperaci s klíčovými uživateli zákazníka vznikla aplikace hForms, která představuje rozšíření a nadstavbu CRM systému Jáchym.

Jak to vidí zákazník…

“V rámci společnosti neustále hledáme řešení, jak poskytnout internímu zákazníkovi přidanou hodnotu ve formě moderního uživatelského prostředí a komfortu, zrychlení práce, větší transparentnosti a dostupnosti informací, řízeného reportingu, dostupnosti historie, zvýšení efektivity a v neposlední řadě s tím související snížení nákladů. Přesně v tomto směru nám odborníci z Ness pomohli. ”

Matej Mihálik, Business Solutions Manager, Heineken Slovensko

Výsledek projektu pro Heineken Slovensko

Přesun žádanek do prostředí mobilní aplikace hForms výrazně urychlil a zpřehlednil celý proces vytvoření a zpracování žádanky. Řešení jsme nasadili krok za krokem podle dohodnutého plánu. Díky agilnímu přístupu měl zákazník k dispozici průběžný pohled na stav projektu a mohl pravidelně sledovat výsledky vývojových prací, čímž se zajistila jeho rychlá zpětná vazba.

Výsledkem projektu je aplikace hForms spolupracující s existujícím CRM systémem společnosti Heineken Slovensko.

Hlavní benefity

Minimalizace manuálních činností a snížení chybovosti při vytváření a zpracování žádanky

Automatické validace polí formuláře žádanky ihned po vyplnění

Dynamické změny nabízených hodnot polí formuláře na základě změny hodnoty jiného pole – včetně toho, která pole jsou povinná a která např. není možné vyplnit

Upozornění při neobvyklé nebo neočekávané kombinaci údajů ve formuláři

Centrální správa číselníků a automatická aktualizace formulářů na tabletech

Okamžitý přehled o aktuálním stavu žádanky i s označením schvalovacího kroku, na který se čeká

Historie žádanek s možností filtrování

Oznámení v Android systému při změně stavu žádanky

Schvalování nebo zamítání žádanky na straně nadřízeného jedním kliknutím na link v e-mailu (s možností zadat poznámku – důvod zamítnutí)

Různé workflow v závislosti na konkrétních hodnotách ve formuláři

Automatické generování výstupů ze žádanky pro další zpracování

Data ve struktuře vhodné pro další analýzu včetně BI systému

Výchozí situace

Obchodní zástupci Heineken Slovensko si původně pro provozy, o které se v rámci své obchodní činnosti starají (zejména oblast HORECA), vytvářeli různé žádanky v různých formátech. Například ve formě Excel souboru, e-mailu či dokonce v papírové formě. Předmětem žádanky je například požadavek na montáž nového výčepního zařízení, objednávka zboží při příležitosti pořádání speciální akce, požadavek na reklamní předměty atd. Původní způsob zpracování žádanek měl mnoho nevýhod – velká pracnost, vysoké riziko chybovosti, neefektivita. Obchodním zástupcům se také často stávalo, že delší dobu nevěděli, v jakém stavu je jejich žádanka a koho mají kontaktovat pro zjištění stavu. Univerzální formulář žádanky také nedokázal jednoduše informovat uživatele, která pole jsou povinná a která zbytečná pro jeho případ.

O společnosti Heineken Slovensko

Heineken Slovensko je více než 19 let lídrem na slovenském pivním trhu se stabilním tržním podílem na úrovni přibližně 40 %. Heineken Slovensko a.s. je součástí jedné z největších pivovarnických skupin na světě – Heineken N.V. Spolu se značkou Heineken, vlajkovou lodí portfolia společnosti Heineken na Slovensku prodává nejhodnotnější Slovenská pivní značku Zlatý Bažant, další silné slovenské značky Gambrinus a Kelt, regionální Martiner, jakož i některé známé zahraniční značky – Krušovice, Starobrno a Desperados.

Od roku 2015 se Heineken Slovensko stal výrobcem nejprodávanějšího cideru na světě, značky Strongbow, který vyrábí v pivovaru Hurbanovo a dodává na trhy střední a východní Evropy.

Řešení

Vedení společnosti Heineken Slovensko mělo zájem o zefektivnění výše zmíněných procesů. Oslovilo Ness s požadavkem o vytvoření řešení, která by zjednodušilo práci obchodním zástupcům, jejich manažerům, dispečerům distribučních skladů, pivním inspektorům, operátorům zásobování a dalším zaměstnancům.

Pro společnosti Heineken jsme navrhli nové řešení postavené na technologii Android aplikace (jelikož obchodní zástupci již disponují firemními Android tablety a používají firemní aplikace), e-mailového schvalovacího workflow, webového konfiguračního portálu a databáze MS SQL. V intenzivní kooperaci s klíčovými uživateli zákazníka vznikla aplikace hForms, která představuje rozšíření a nadstavbu CRM systému Jáchym.

Jak to vidí zákazník…

“V rámci společnosti neustále hledáme řešení, jak poskytnout internímu zákazníkovi přidanou hodnotu ve formě moderního uživatelského prostředí a komfortu, zrychlení práce, větší transparentnosti a dostupnosti informací, řízeného reportingu, dostupnosti historie, zvýšení efektivity a v neposlední řadě s tím související snížení nákladů. Přesně v tomto směru nám odborníci z Ness pomohli. ”

Matej Mihálik, Business Solutions Manager, Heineken Slovensko

Výsledek projektu pro Heineken Slovensko

Přesun žádanek do prostředí mobilní aplikace hForms výrazně urychlil a zpřehlednil celý proces vytvoření a zpracování žádanky. Řešení jsme nasadili krok za krokem podle dohodnutého plánu. Díky agilnímu přístupu měl zákazník k dispozici průběžný pohled na stav projektu a mohl pravidelně sledovat výsledky vývojových prací, čímž se zajistila jeho rychlá zpětná vazba.

Výsledkem projektu je aplikace hForms spolupracující s existujícím CRM systémem společnosti Heineken Slovensko.

Hlavní benefity

Minimalizace manuálních činností a snížení chybovosti při vytváření a zpracování žádanky

Automatické validace polí formuláře žádanky ihned po vyplnění

Dynamické změny nabízených hodnot polí formuláře na základě změny hodnoty jiného pole – včetně toho, která pole jsou povinná a která např. není možné vyplnit

Upozornění při neobvyklé nebo neočekávané kombinaci údajů ve formuláři

Centrální správa číselníků a automatická aktualizace formulářů na tabletech

Okamžitý přehled o aktuálním stavu žádanky i s označením schvalovacího kroku, na který se čeká

Historie žádanek s možností filtrování

Oznámení v Android systému při změně stavu žádanky

Schvalování nebo zamítání žádanky na straně nadřízeného jedním kliknutím na link v e-mailu (s možností zadat poznámku – důvod zamítnutí)

Různé workflow v závislosti na konkrétních hodnotách ve formuláři

Automatické generování výstupů ze žádanky pro další zpracování

Data ve struktuře vhodné pro další analýzu včetně BI systému

Přečtěte si také

Inovativní workflow v Heineken Slovensko

Případová studie: hForms v prostředí CRM Heineken Slovensko

Jak využít trendy v oblasti velkých dat?

Tipy a trendy 2020 v oblasti velkých dat a analytiky

Přečtěte si také

Inovativní workflow v Heineken Slovensko

Případová studie: hForms v prostředí CRM Heineken Slovensko

Jak využít trendy v oblasti velkých dat?

Tipy a trendy 2020 v oblasti velkých dat a analytiky