Nekončící transformace je příležitost

Digitalizace, která probíhala ve druhé polovině minulého století, byla poměrně jasná. Z hodinek zmizely ručičky, ozubená kolečka a přibyly baterie. Když se začaly digitalizovat filmy, snad každý chápal, že filmový materiál není věčný a ukládání dat na paměťová média je skvělou cestou, jak je uchovat a pracovat s nimi. „Dnes probíhá digitalizace zdaleka zásadnější. Denně slyšíme o digitální revoluci, a přitom jen málokdo opravdu ví, kde a jak se vlastně odehrává,“ říká v rozhovoru Petr Mýtina, šéf Ness Digital Engineering pro ČR & SR.

› Souhlasíte s přirovnáním probíhající digitalizace k další průmyslové revoluci?

Je nepochybné, že technologie přinášejí zásadní změny do života firem i celé společnosti. Mění celá průmyslová odvětví i život každého z nás. Nedávno jsem četl o celosvětové finanční skupině, která sama sebe označuje jako „technologickou firmu podnikající v odvětví finančních služeb“. To je velmi výstižné! A neplatí to jen pro banky či pojišťovny. Slovo revoluce však vnímám jako dramatickou a jednorázovou změnu. Technologické inovace přinášejí sice revoluční změny, ale spíš bych to označil za nekončící digitální transformaci.

› A jaký je tedy její konkrétní obsah?

To je velmi obsáhlé téma, které se navíc liší pro každé odvětví i konkrétní firmu. Pro nás je zásadní pochopit situaci zákazníka v kontextu jeho oboru, strategie a individuální potřeby. Teprve pak mu navrhujeme odpovídající řešení. Nabízet mu technologické inovace jen proto, že jsou zrovna trendy a všichni o nich mluví, je nesmysl.

Můžeme si tento komplexní a individuální přístup dovolit, protože máme nejen odborníky se znalostí těch inovativních technologií, ale i roky zkušeností se systémy i byznysem našich zákazníků. V souvislosti s digitální transformací se totiž především mluví o nových technologiích orientovaných na zákazníky, o nových produktech a službách generujících další zdroje příjmů a o využití dat a datových analýz pro rozhodování. To je správné a logické. I my s našimi zákazníky budujeme nové portály a samoobslužné zóny, sjednocujeme a modernizujeme jejich obchodní kanály a zákaznické platformy. Ale je potřeba vidět dál.

V oblasti digitalizace produktů a služeb mi připadá úžasný a ikonický příběh našeho zákazníka, který vyrábí velmi komplexní strojírenské celky. V nich postupně přidával senzory, elektroniku, regulační a autonomní řídicí systémy. Pak ale přišel opravdu transformační nápad prodávat nejen strojírenské zařízení, ale zcela nový koncept „machine as a service“.

PAK ALE PŘIŠEL OPRAVDU TRANSFORMAČNÍ NÁPAD PRODÁVAT NEJEN STROJÍRENSKÉ ZAŘÍZENÍ, ALE ZCELA NOVÝ KONCEPT „MACHINE AS A SERVICE“.

 

Společně jsme vyvinuli a rozšiřujeme platformu, která v reálném čase shromažďuje všechna data z řídicích systémů, vše sleduje, analyzuje, porovnává se stovkami podobných zařízení. Nad touto platformou pak vytváříme řadu aplikací, které poskytují neocenitelné a dříve nemyslitelné informace a služby v oblasti zlepšení plánování, řízení a optimalizace provozu celého zařízení, datových analytik, prediktivní údržby. A tady už se nejedná jen o použité technologie, ale především o zcela novou konkurenční výhodu i nový zdroj příjmů z těchto služeb, o nový obchodní model.

Orientace na zákazníky, digitalizace produktů a služeb, to je prostě jen špička ledovce. Je to pouze povrchová, byť prioritní část transformace – front-end části byznysu. Sebelepší zákaznická aplikace, nová služba či produkt nevyužijí svůj skutečný potenciál, pokud je firma nedokáže patřičně zpracovat ve své interní organizaci a informačních systémech, tzv. back-end.

Uvědomuje si to stále více našich zákazníků a potvrzují to i přední analytické firmy. Společnost Gartner přišla s více rychlostním modelem IT, který upozorňuje na konflikt mezi agilitou moderních front-end aplikací a stabilitou robustních interních informačních systémů. Ty ze své podstaty i díky technické zastaralosti nelze dostatečně rychle přizpůsobovat novým změnám.

› Znamená to, že se firmy těch starších technologií budou muset zbavovat?

Všechny dnes používané technologie mají své místo. Naši zákazníci investovali obrovské prostředky a úsilí do svých páteřních systémů. Ty jsou sice méně flexibilní, ale bez jejich stability a spolehlivosti by velké společnosti nemohly fungovat. Jejich výměna je obvykle drahý, riskantní a několikaletý proces. A ani takto modernizovaný systém nebude opravdu agilní, protože bude opět robustní a spolehlivý, aby vyhovoval bezpečnostním a regulačním požadavkům.

› Jak tedy chcete řešit toto dilema?

Neexistuje jedna odpověď. Ty opravdu zastaralé a nerentabilní se musejí vyměnit. Významné zvýšení flexibility a rychlosti změn lze dosáhnout zlepšením inženýrských procesů podpory a rozvoje těchto platforem, automatizací testování či nasazování změn do provozu. Máme několik celosvětových i lokálních kompetenčních center, které se těmto tématům intenzivně věnují.

Nicméně zásadní odpovědí je komplexní, holistický přístup. Využít tyto platformy pro jejich stabilitu, robustnost a bezpečnost. Tam, kde to lze, tak je zjednodušit, případně z nich přenést funkce, které podléhají častým změnám, do procesní integrační vrstvy. Proto chceme být strategickým „end-to-end“ partnerem, který firmám pomůže propojit svět technologických inovací a rychle se měnících požadavků se stále nutným a potřebným světem stabilních a spolehlivých interních systémů.

› Ve vašich řešeních a službách je zřejmý důraz i na zaměstnance. Je důvodem nedostatek kvalifikovaných sil v ČR?

Není to jediný důvod. Zaměstnanci také chtějí mít zážitek ze své práce, využít možnosti technologických inovací a těšit se, že jejich práce bude efektivní a příjemná. To se pak pozitivně promítne i ve vztahu k jejich zákazníkům. Motivovaní, efektivní zaměstnanci a digitalizované interní procesy jsou stejně důležitou součástí digitální transformace jako orientace na zákazníka… Ale o tom už jsme hovořili. A potvrzuje to i průzkum analytické společnosti Forrester, která předpovídá významný přesun investic z digitalizace zákaznických technologií do digitalizace vnitřních procesů a systémů.

› Stále zmiňujete procesy. Co tedy doporučujete firmám, které brzdí?

Společnosti prostě fungují prostřednictvím procesů. Jejich flexibilita je pro digitální transformaci klíčová. Hlavně pokud mají pružně reagovat na měnící se tržní situaci, požadavky zákazníků či nové technologické možnosti. Zatímco u stabilních procesů se nové technologické možnosti využívají v jejich automatizaci a robotizaci, k agilním procesům je potřebné přistupovat jinak.

My stavíme naši nabídku na nové generaci agilních procesních platforem, jako je třeba ServiceNow, které umožňují vytáhnout potřebnou část logiky těchto procesů z těch velkých transakčních systémů do samostatné flexibilní vrstvy. V ní pak lze procesy rychle měnit a zároveň plně integrovat. To je, myslím, dobrá cesta.

› Jak technologie ovlivňují strategie firem?

Technologie uvolňují potenciál dělat věci lépe. Jsou spouštěčem či prostředkem změn. Digitální transformace ale zdaleka není jen o technologiích. Mění se celá odvětví, vznikají nové firmy a obchodní modely, digitalizují se tradiční produkty a služby.

› Jak se podle vás bude vyvíjet digitální transformace?

Digitální transformace bude pokračovat a další inovace budou přicházet stále rychlejším tempem. Firmy se tomu budou muset přizpůsobit, stát se agilními ze své podstaty. Transformace se bude týkat celé firmy včetně trvalé změny myšlení, přístupu, její kultury a řízení. My to nazýváme jako „end-to-end transformace“ a vnímáme jako příležitost.

Zdroj: Euro, Mladá fronta a.s.