Jak zvládnout digitální otřesy

O tom, jak úspěšně vést podnikání a zůstat konkurenceschopný v době digitální transformace. Jaké jsou výzvy spojené s digitálními disrupcemi a jak v Nessu pomáháme svým zákazníkům tato narušení zaběhlých postupů zvládnout?

› Co byste označil za největší výzvy, se kterými se potýkají zákazníci Nessu?

Více než osmdesát procent naší práce pomáhá zákazníkům s řízením tržeb, protože vytváříme platformy, které podporují prodej jejich produktů. Hlavní výzvou, se kterou se naši zákazníci potýkají, je tedy zajištění nárůstu tržeb. Chce to více diferenciace? Širší povědomí o značce a vyšší loajalitu zákazníků? Jak podpořit digitální podnikání a být konkurenceschopnější?

V Nessu se zaměřujeme na oblasti, kde vidíme určitá digitální narušení (disrupce) zaběhlých procesů. Tyto oblasti nazýváme domény. Patří k nim chytré obchodování (smart business), které se týká nových platebních metod, loajality zákazníků a schopnosti úspěšně prodávat v digitálním světě.

Bavte se se zákazníky

Ptáme se zákazníků, jak používáte obsah, videa nebo hudbu, abyste vytvořili nový datový produkt nebo službu pro své klienty? Jak je prodáváte, jak je distribuujete a jak usnadňujete jejich spotřebu? Některé z domén se prolínají vícero odvětvími. Například platby logicky spadají pod finanční služby, ale týkají se i maloobchodu, cestování, prodeje vstupenek a „spotřeby“ médií.

Další důležitou doménou jsou pro nás chytré stroje (smart machines). Spolupracujeme se zákazníky, od kterých získáváme obrovské množství informací pocházejících ze senzorů IoT (Internet of Things), následně zjišťujeme, jak mohou tyto údaje využít k tomu, aby dokázali stroje inteligentně řídit. Mnoho průmyslových odvětví a mnoho obchodních oblastí prožívá narušení obchodních modelů a my pomáháme zákazníkům tyto otřesy zaběhlých postupů zvládnout.

› Jaké pojítko vidíte mezi generálními řediteli a vedoucími pracovníky, kteří čelí digitálním změnám a transformaci?

Především bych chtěl říct, že digitální disrupce, ke kterým v současnosti dochází proto, že digitální technologie otřásají obchodními modely a nabídkou stávajících výrobků a služeb, jasně vidí a snaží se s nimi co nejrychleji vypořádat. Jedni mají tendenci tyto disrupce nějakým způsobem ovládnout, jiní na ně pouze reagují.

Vedoucí pracovníci vnímají, že moderní technologie jsou pro jejich úspěch klíčové, ale současné interní IT systémy společností nemusí být vždycky navrženy tak, aby byly dostatečně citlivé k neustále se měnícím potřebám trhu.

Podniková IT oddělení se historicky starala o zaměstnance svých firem, jenže ze softwaru se dávno už stal relevantní nástroj, který umožňuje konkurovat i obchodovat přímo s klienty. Úspěšní CIO, které potkávám, se posouvají spíše do rolí CTO (Chief Technology Officer) a pracují se svými týmy na inovacích, protože cítí nevyhnutelnost interních změn.

Nově vznikající technologie zajišťují diferenciaci na trhu a propojení těchto nových technologií s flexibilními, agilními obchodními metodami se stává klíčem k úspěchu. Přesně o těchto tématech a tomto přístupu se dozvídám, když hovořím s generálními řediteli společností z řad našich zákazníků.

› Jak vzděláváte sám sebe jako CEO?

Pro mě je důležité zůstat v kontaktu s tím, co se děje na trhu a co potřebují naši zákazníci. Velmi rád se se zákazníky potkávám osobně. Mluvím s nimi, slyším, co se snaží dělat, vím, co pro ně děláme my, a snažím se zjistit, co dalšího pro ně dělat můžeme. Stejně důležité je pro mě trávit čas se zaměstnanci v našich globálních vývojových centrech, ať už v Indii nebo v Evropě.

Často cestuji z pracovních důvodů. Beru to jako nejlepší způsob, jak zůstat v centru dění, daří se mi identifikovat nové příležitosti, zjišťuji, co můžeme dělat lépe a jak správně ladit směrování společnosti a investic, aby Ness zůstal na špici ve svém oboru.

› Jakou radu máte pro Vaše kolegy, generální ředitele?

Naslouchejte svým zákazníkům, naslouchejte svým zaměstnancům a buďte autentičtí. To jsou tři věci, které dělám já. A občas neškodí připomenout si, že jeden člověk nemůže vědět všechno.

Žijeme ve zlatém věku softwaru a technologií, chod světa, jak jej známe, se mění doslova každou minutou. Jen se podívejte na to, jak dnes platíme, cestujeme a “konzumujeme” média. Jsem přesvědčen, že příležitosti, které se díky tomu otevírají před naší společností a našimi zákazníky, jsou obrovské.

Zdroj: chiefexecutive.net