SAP pro inteligentní výrobu

Výrobní podniky se často potýkají s vysokými provozními náklady a nízkou produktivitou práce. Tyto faktory snižují jejich konkurenceschopnost a ohrožují budoucí existenci. Řešení problému je překvapivě jednoduché. Přistoupit k modernizaci a investovat do digitálních technologií. Začít lze třeba s platformou SAP S/4 HANA.

Výrobní podniky používají pro svůj provoz různé systémy, ať už pro plánování výroby, řízení výroby a monitoring, systémy pro údržbu strojů, nebo nástroje pro reporting. Obecně lze doporučit, aby co nejvíce funkčností pokrýval ve výrobních firmách ERP systém, protože čím méně rozhraní obsahuje podniková infrastruktura, tím hladší provoz je zajištěn a tím méně nákladná je jeho údržba.

ERP systém realizovaný na platformě SAP S/4 HANA přináší informace z výroby v reálném čase. Sjednocení transakčních a analytických dat na úrovni jedné databáze dává možnost okamžitého přístupu ke všem datům pomocí předpřipravených struktur reportů a analýz a odbourává nutnost synchronizace transakčních dat do datových skladů.

Veškeré informace jsou dostupné bez zpoždění, v podobě jediné aktuální pravdy, což umožňuje rychlejší a přesnější rozhodovaní napříč celou strukturou podniku.

K významným benefitům, které taková integrovaná platforma přináší, patří zkrácení doby předvýrobních etap při zpracování zakázek. Samotná zakázka prochází podnikem efektivněji bez zbytečných zdržení a v co nejkratším čase. Je zároveň dosaženo kvalitního a přesného plánování, čímž odpadá nadvýroba a všechny zdroje, ať již lidské, majetkové či znalostí jsou využívány maximálně efektivně.

Z našeho pohledu systémového integrátora je účinné propojit vnitropodnikové systémy a řešení v jeden funkční celek.

Dostáváme se k vyřešení problému nízké produktivity a vysokých nákladů pomocí správných technologií, tj. vhodným výběrem ať již nového podnikového systému, upgradem dosud používaného či integrací stávajících systémů pro různé fáze výrobního procesu.

Na místě je zodpovědné zhodnocení situace každého výrobního podniku a naplánování investic do informačních technologií. Takové by měly být první kroky na cestě k transformaci v inteligentní podnik, jemuž patří budoucnost výroby.