SAP NOW 2019 byl ve znamení zkušeností

Experience matters, takový byl podtitul letošní konference SAP NOW 2019. v případě technologického giganta SAP je nasnadě, že tím byly míněny především zkušenosti digitální.

V pražském Cubex Centru jsme vystoupili 29. května jako jeden z hlavních partnerů této akce. Věnovali jsme se konkrétně inovativním technologiím a jejich promítnutí do digitálních agilních procesů výrobních podniků.

Digitální transformace a řízení zkušeností

Konference SAP NOW 2019 se nesla v duchu digitální transformace a řízení zkušeností. Protože digitální transformace ovlivňuje nejen jednotlivé elementy podnikání, ale i celá průmyslová odvětví, prochází většina společností procesem přeměny v tzv. Intelligent Enterprise, digitální a plně propojené organizace. Inteligentní podnik se stává symbolem současného podnikání.

Úvodního slova a zahájení konference se ujala generální ředitelka SAP ČR, Hana Součková. Zdůraznila, že podnikání v digitální době je neodmyslitelně spjato se světem dat a světem zkušeností a emocí, které je potřeba propojit. V dopoledním programu se dále představili přední čeští manažeři a podělili se s účastníky o své zkušenosti s výzvami z jednotlivých oblastí podnikání a o svůj pohled na probíhající digitální transformaci.

Odpolední program byl rozdělen na jednotlivé tematické bloky dle profesních zájmů a aktuálních potřeb společností z různých odvětví a oborů. Na účastníky čekaly přednášky, semináře a praktické ukázky věnující se inteligentnímu podnikání, financím, výrobě, lidským zdrojům, konkrétním nasazením řešení u zákazníků z českého trhu a vývoji v prostředí SAP Cloud Platform.

Právě v Customer stories, sekci určené pro zákazníky a partnerské společnosti, vystoupil Petr Mýtina, náš Managing Director. Pohovořil o inovativním propojení vývoje produktů a výroby na zakázku s využitím nových SAP modulů. Účastníci se s námi potkali také u našeho partnerského stánku a virtuálně prostřednictvím mobilní aplikace.