Žádná retro DTM, ale opravdové digitální dvojče

V úterý 23. června jsme v Konferenčním centru Green Point ve spolupráci se společností Hexagon uspořádali seminář pro krajské úřady k tématu Digitální technická mapa (DTM).
Cílem Semináře bylo představit nejen náš prototyp informačního systému ISTEM, ale také celkový koncept řešení, který může přinést krajským úřadům významnou výhodu v budoucím využití tohoto díla v novém stavebním řízení, BIM (building information modelling), správě majetku a dalších agendách.

Na semináři vystoupil Vítězslav Mačuda a Zbyněk Šlégl ze společnosti NESS Czech, kteří po obchodní a technické stránce představili softwarové řešení pro správu DTM. O úspěšné zkušenosti s implementací informačního systému ISKN, který jsme vyvíjeli pro ČUZK se podělil Jiří Formánek (vedoucí odd. správy RÚIAN v ČUZK).

Naše prezentace všechny účastníky velmi zaujala, a kromě bohaté diskuze v průběhu semináře si řada krajských úřadů vyžádala i pokračování následné diskuze již nad jejich konkrétními tématy a požadavky.