Ness Czech u telekomunikačního operátora O2 úspěšně upgradoval řešení pro správu a účtování služeb

Praha, 10. listopadu 2022: Řešení pro správu a účtování služeb poskytovaných až pro 10 milionů zákazníků telekomunikačního operátora v České republice a na Slovensku nasadil ve společnosti O2 ČR významný český systémový integrátor Ness Czech, člen globální skupiny Ness Digital Engineering.

Řešení se u předplacených SIM karet O2 v České republice a na Slovensku stará o správu účtování všech typů komunikačních služeb zahrnující volání, SMS/MMS, data, prémiové služby a balíčky, podle příslušného ceníku. Správu, konfiguraci a účtování těchto služeb přitom zajišťuje i pro virtuální operátory využívající síť O2. U všech zákazníků O2, včetně postpaidových, se systém stará o správu limitů výdajů za prémiové služby (např. koupě SMS jízdenek, platba parkovného či hlasování v soutěžích).

Systém autorizuje každý požadavek na službu, ať už jde o spojení hovoru, odeslání SMS či MMS zprávy anebo datový přenos, a cenu za tuto službu odečítá zákazníkovi z jeho kreditu. To vše probíhá v reálném čase a v případě výjimečné nedostupnosti lze službu odečíst i zpětně offline. Široce konfigurovatelný systém neslouží jen pro účtování a řízení hovorů, ale umožnuje také kombinovat jednotlivé služby do balíčků, průběžně vyhodnocovat stav zákazníků, jejich kreditu a služeb a zasílat jim notifikace v průběhu hovoru i na pozadí.

Jedná se o úspěšně dodaný projekt implementace nové verze systému, který denně zpracuje přes 7 milionů transakcí a pro telekomunikačního operátora jde o kritický systém, bez něhož by zákazníkům nemohl řádně poskytovat a účtovat služby,“ uvádí Martin Silvička, generální ředitel společnosti Ness Czech.

„Výměna systému, který v reálném čase podporuje interaktivní služby, v plném provozu není nikdy jednoduchá. Společně se nám podařilo úspěšně připravit, otestovat a nasadit novou verzi systému pro účtování předplacených telekomunikačních služeb, realizace navíc proběhla ve velmi ambiciózním časovém plánu,“ říká Jakub Votava, ředitel pro síťovou architekturu a rozvoj společnosti O2 Czech Republic.

S ohledem na svoji důležitost je řešení redundantní ve dvou geografických lokalitách.

V rámci projektu došlo nejenom ke stěhování do nového datového centra, ale také k přesunu řešení na novou hardwarovou platformu, která bude spolehlivější, výkonnější a O2 ji bude moct provozovat s nižšími provozními náklady. Zároveň došlo ke zjednodušení architektury řešení. Systém, který je v provozu od roku 2015, je postaven na technologiích Oracle, zejména na Oracle Communications NCC (Network Charging and Control).

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering

Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz