Moderní trendy v řízení skladů

Logistika a skladové hospodářství bývají při digitální transformaci podnikání v mnoha případech neprávem opomíjenými oblastmi. Přitom však jejich hladké a efektivní fungování má klíčový dopad na úspěšný chod byznysu. Nejmodernější technologie mají v řízení skladu potenciál posunout podnikání na novou úroveň a stát se konkurenční výhodou. Dají se tak například automatizovat úkoly, zlepšit sledování objednávek a získat přesný přehled o zásobách.

Základem úspěšné digitalizace skladu je zavedení softwarového řešení pro Warehouse Management System. S WMS je možné analyzovat a optimalizovat skladové operace na základě přesných dat, což umožňuje manažerům přijímat informovanější rozhodnutí a zlepšovat kvalitu procesů a efektivitu skladu.

Klíčovým prvkem modernizace skladů je digitalizace všech operací. Používání čteček a dalších technologií pro sledování pohybu a umístění zboží ve skladu přináší transparentnost a kontrolu nad celým procesem. Digitalizace umožňuje, aby byly všechny operace měřitelné, dohledatelné a kontrolovatelné. V takovém prostředí je možné sledovat každý kus zboží od příjmu až po expedici. Systémy založené na papírových záznamech, excelovských tabulkách a intuitivním řízení se s takovou přesností a efektivitou nemohou měřit.

Digitalizované skladové operace jsou v ideálním případě integrovány s dalšími systémy, jako jsou systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM) nebo plánování podnikových zdrojů (ERP). Integrací s CRM systémem získává podnik ucelený pohled na zákazníky a jejich objednávky. Informace o zákaznících a jejich nákupním chování jsou přímo propojeny se skladovými daty, což umožňuje lepší plánování a přizpůsobování nabídky podle potřeb a preferencí zákazníků. Integrace s ERP systémem znamená, že data o skladových zásobách a operacích jsou přímo spojena s finančními, výrobními a logistickými moduly podniku. Dochází mimo jiné k efektivnějšímu plánování podnikových zdrojů, kontrole nákladů a transparentnosti operací.

Sledování pohybu a umístění zboží

RFID technologie umožňují sledovat každý kus zboží od okamžiku, kdy dorazí do skladu, až po jeho expedici. V rámci průmyslového internetu věcí (IIoT) mohou senzory na regálech monitorovat teplotu, vlhkost a další parametry, což je klíčové například pro správné skladování potravin a léčiv. Data jsou poté využívána k automatickému sledování a řízení skladových procesů, včetně upozornění na odchylky a problémy. Díky automatizovaným kontrolám a výstrahám, které identifikují potenciální problémy nebo bezpečnostní rizika, se také zvyšuje bezpečnost skladu.

Používání sofistikovaných algoritmů a technologií umožňuje optimalizaci rozmístění zásob a minimalizaci prázdného prostoru ve skladu. Roste využívání výškových regálů a automatizovaných skladových systémů, které snižují potřebnou plochu skladu. Software pro řízení skladu může analyzovat data o zásobách a na základě algoritmů navrhovat jeho optimální uspořádání, tedy efektivní využití vertikálního prostoru, strategické umístění nejčastěji používaného zboží a minimalizaci pohybu skladníků.

Nejen skladníci, ale i roboti

Zaměstnanci dnes často potřebují přístup k datům o zásobách kdekoliv a kdykoliv, takže roste zájem o cloudová řešení a mobilní aplikace, přinášející do řízení skladových operací flexibilitu a rychlost. Přesun skladovacího softwaru do cloudu umožňuje snížení nákladů na infrastrukturu a zjednodušuje aktualizace a údržbu. Skladníci a pracovníci v terénu mohou přes mobilní aplikace provádět skladové operace, inventury a komunikovat. Roste tak efektivita a zkracuje se doba potřebná na zpracování objednávek.

Automatizované skladové systémy a roboti mohou pracovat nepřetržitě, což výrazně zrychluje proces vychystávání objednávek. Také se dokážou rychle a efektivně pohybovat skladovým prostorem, vyzvedávat zboží a připravovat je pro expedici. Díky pokročilým algoritmům a mapování skladu roboti optimalizují své cesty, aby co nejefektivněji dosáhli daných položek. Správné položky mohou identifikovat pomocí skenování čárových kódů nebo RFID tagů. Robotizace může převzít mnoho fyzicky náročných úkolů, jako je zvedání a přesun těžkého zboží.

Předvídání poptávky s AI

Kvalitní data jsou klíčová pro efektivní skladové operace. Využití umělé inteligence (AI) a analýz dat v řízení skladu umožňuje lepší predikci a optimalizaci zásob. Lze například předvídat budoucí poptávku a tomu přizpůsobovat skladové zásoby, což vede k minimalizaci nadbytečného skladování.

Technologie Blockchain má potenciál stát se důležitým prvkem pro zajištění transparentnosti a bezpečnosti v dodavatelském řetězci. Pomáhá vytvářet důvěru mezi partnery a zabezpečit data včetně informací o zásobách a transakcích. Umožňuje vytvářet decentrali­zo­va­né a nezvratné záznamy o pohybu zboží, což pomáhá snižovat rizika spojená s paděláním, ztrátami a nesrovnalostmi ve sledování.

Prediktivní údržba sníží náklady

Především ve výrobním sektoru je populárním trendem prediktivní údržba zařízení, což lze využít i ve skladu. Tím se minimalizují výpadky, zvyšuje spolehlivost a snižují náklady na opravy a údržbu. Strojové učení se používá k optimalizaci trasy vozidel a plánování skladových procesů. Systémy se samy zdokonalují na základě historických dat a nových informací.

Virtuální a rozšířená realita se využívá k výcviku skladových pracov­ní­ků a zlepšení efektivity skladových operací, především při vyhledá­vá­ní a kompletaci objednávek a identifikaci umístění zboží ve skladu.

Pokročilé řízení skladu s řešením SAP EWM

Mnoho firem využívá pro správu svých skladů modul SAP Warehouse Management nebo přizpůsobená WMS řešení, jejichž podporu ovšem SAP ukončí v roce 2025. Budou si tedy muset najít vhodnou alternativu, což je důležité zvláště s ohledem na nadcházející přechod na systém SAP S/4HANA, který nabízí pouze omezené funkce modu­lu WM v podobě řešení Stock Room Management. Odbor­ní­ci společnosti Ness doporučují řešit budoucí otázku řízeného skladu s předstihem už nyní a ideálně s nasaze­ním modulu SAP Extended Warehouse Management.
SAP Extended Warehouse Management (EWM) je pokročilé softwarové řešení pro řízení skladu (WMS). Pomáhá optimalizovat a zefektivnit provoz skladů a distribučních center a zvyšovat efektivitu a přehlednost v celém dodavatelském řetězci. Systém je vhodný pro organizace všech velikostí a odvětví, od výroby a distribuce až po maloobchod a logistiku. Může být nasazen lokálně nebo v cloudu, což nabízí flexibilitu z hlediska infrastruktury.
Řešení SAP EWM poskytuje rozsáhlé nástroje pro reporting a analýzu, sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a přijí­má­ní rozhodnutí založených na datech. Poskytuje přehled o stavu skladových zásob v reálném čase a umožňuje organiza­cím efektivně je řídit. Pomáhá optimalizovat skladové procesy, jako je vychystávání, balení a vyskladňování. Nabízí pokročilé funkce slotování, což optimalizuje rozmístění zboží ve skladu, zkracuje dobu přepravy a zvyšuje efektivitu vychystávání.
Dokáže řídit pohyb a přidělování návěsů a kontejnerů na dvoře a optimalizovat tak tok zboží do skladu a ze skladu. Systém také umožňuje cross-docking, při kterém je příchozí zboží okamžitě roztříděno a naloženo na odjíždějící vozidla, aniž by muselo být umístěno ve skladu. Software podporuje technologie RFID a čárových kódů pro přesné sledování a dohledávání zboží v celém skladu. Operátoři skladu mohou pro přístup používat mobilní zařízení, což zvyšuje přesnost a efektivitu dat. Aplikace dokonce nabízí technologii rozpoznávání hlasu pro vychystávání bez použití rukou.

Řešení pro různá odvětví

Uplatnění moderních trendů v řízení skladů se liší podle odvětví, ve kterém podniky působí. Například v maloobchodě jsou klíčovými faktory rychlost a přesnost dodávek. Zákazníci očekávají rychlé a přesné plnění svých objednávek, což znamená, že maloobchodní skladové systémy musí být extrémně efektivní a spolehlivé.

Ve výrobním sektoru je důraz kladen na efektivitu a flexibilitu skladových procesů. Výrobní podniky potřebují udržovat vysokou úroveň operativní efektivity a zároveň být dostatečně flexibilní, aby reagovaly na změny ve výrobních plánech a poptávce.

Bez ohledu na odvětví jsou informační technologie stěžejním prvkem modernizace skladů a zajištění efektivity a konkurenceschopnosti. Důležitou složkou je Warehouse Management System ve spojení s dalšími podnikovými aplikacemi, především ERP řešením.


Tomáš Foltýn
Autor je Senior Local Sales Manager ve společnosti Ness Czech


Článek vyšel v listopadovém vydání časopisu IT Systems.